'

Velkommen til De fire sogne!

Tæt på Sakskøbing og Maribo ligger fire små landsogne:
Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte -
hver med sin egen middelalderkirke. 
De fire kirker er meget forskellige, og bruges som kirke på hver sin måde.

 

Pastoratet har præstegårde i Våbensted og i Slemminge,
som er ramme for mange aktiviteter, også egentlig ikke-kirkelige.
Som regel er der gudstjeneste 2 gange om ugen, men det kan skifte.

 

Enhver er velkommen til en samtale med sognepræsten,
som har tavshedspligt.

Dette er de retningslinier, kirken har modtaget ifm corona-virus

Kirkerne i Danmark skal holdes lukket på samme måde samme måde som andre offentlige kulturinstitutioner som biblioteker og kulturhuse. Det sker for at forebygge corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste i vores samfund.

Det betyder, at der kun kan holdes dåb, vielse og begravelse i kirken - og kun for et begrænset antal deltagere til disse handlinger. Det er altså ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

Det er menighedsråd og præster, der fastsætter antallet af deltagere ud fra kirkens størrelse og indretning. Der må max. være 100 mennesker til stede, og der skal kunne være den nødvendige plads mellem dem, så kirken må samtidig kun være halvt fyldt.

Det betyder, at disse kirkelige handlinger ikke – som normalt – er offentligt tilgængelige, men kun er for de inviterede. Derfor er det meget vigtigt, at præsten og menighedsråd tydeligt giver den pågældende familie besked om, hvor mange gæster de kan invitere, så antallet ikke overstiger det fastlagte antal.

Kirkerne skal indtil videre forblive lukkede indtil 1. april, som er den dato, statsministeren annoncerede under pressemødet onsdag den 11. marts.

-----------------------------------------------------------------

Sognepræsten kan træffes på tlf 5477 9399 og kebj@km.dk