Traditionen tro har vi babysalmesang i foråret.

Det foregår i præstegården i Våbensted,

hvor vi synger og leger med de små

under kyndig ledelse af Kirsten,

som er uddannet musikpædagog.

Bagefter får vi os en kop og kage.

Efterårets datoer er følgende onsdage:

3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5 og 12/6 -

alle gange kl 11.30-12.30.

Alle er velkommen - og det er gratis.

Tilmelding til Kenneth på 5477 9399

eller kebj@km.dk