Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Hvis I er borgerligt viet, er der mulighed for at komme hen i kirkens rum og få ægteskabet velsignet.

Det forgår ved en velsignelsesgudstjeneste, der næsten fuldstændigt ligner kirkebrylluppet.
I aftaler dag og tidspunkt med præsten, som I naturligvis også får en samtale med om ritualet, salmer osv.

Hvis der ikke er tilknytning til den valgte kirke, enten gennem historie med denne kirke eller bolig i sognet, skal der betales for pastoratets udgifter ved brug af kirken og øvrigt personale end præsten. Det beløber sig til 5500 kr plus blomster, hvilket normalt er cirka 250 kr. Beløbet betales senest 3 uger før den kirkelige handling, som i modsat fald aflyses.